Vural Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu
Av. Nazan VURAL Arabulucu Avukat Nazan VURAL 1974 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2000 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.
Vural Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu
Vural Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 35/3 D: 23 Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel: 0533 337 28 21 Arabuluculuk ve Hukuki Danışmanlık için bizi arayın.
Kurumsal

Vural Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu - Av. Nazan VURAL

Avukat Nazan VURAL kurduğu arabuluculuk ve avukatlık bürosuyla Arabuluculuk, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, İdare Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında arabuluculuk ve avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Arabuluculuk ve Avukatlık Hizmetleri

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak, en az 5 yıllık tecrübe, arabuluculuk eğitimi almış olmak ve Adalet Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı olmak şartı vardır. Bu şartları sağlayanlar bakanlıkça tutulan sicile kayıt olmak şartı ile bu alanda hizmet vermektedirler.
İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan davalar sıklıkla uygulamada karşımıza çıkan iş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarıdır.
Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Boşanma davaları medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku başlığı altında yer almaktır. Medeni Hukukun alt dallarından biri olan aile hukuku içerisinde boşanma, mal paylaşımı, velayet, vesayet vb düzenlemeler yer almaktadır.
Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, idarenin, kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları veya taşınmaza bağlı ayni hakları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen usulleri takip ederek, bedelini ödemek suretiyle, mülkiyetine geçirmesi veya üzerinde birtakım ayni haklar tesis etmesidir.
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar, idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; genel olarak iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalardır.
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde başvurulacak yargısal yöntemleri ifade etmektedir. Vergi davasının tanımlanmasında belirleyici olan, vergi uyuşmazlığı kavramıdır. Vergi uyuşmazlığı ise, "...vergi idaresi ile yükümlüleri karşı karşıya getiren ve yükümlülerin kişisel vergi borçlarının varlığı ve tutarı üzerindeki uyuşmazlık"" olarak tanımlanabilir.
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza yargılaması süreci, oldukça zorlu bir süreçtir. Suç oluştuğunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, ceza davası açıldığında mahkeme tarafından kovuşturma adı altında yargılama faaliyeti yapılır. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya şikayetçi olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır.
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Bu nedenle de etkin bir hukuki yardım almak bu davalar için oldukça önemlidir.
Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davası vardır.
Ürünler
Uzmanlık Alanları
2008 yılından itibaren İstanbul Barosu CMK Servisi'nde aktif olarak görev almıştır. Arabuluculuk ve hukuk alanında ulusal ve uluslararası seminerlere ve serifika programlarına katılmıştır.
Referanslar
Ekibimiz
Vural Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu Kurucu Avukatı Nazan VURAL 1974 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Blog
Makaleler
Kurumsal websitemizde yayınlanan tüm belge ve makaleler sadece bilgilendirme amaçlı olup; ticari tanıtım, reklam, iş önerisi niteliği taşımamaktadır. Sitedeki yazı ve yorumlar hukuki öneri ya da yol gösterme niteliğinde değildir.
SOSYAL MEDYA
VURAL ARABULUCULUK ve AVUKATLIK BÜROSU Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 35/3 D: 23 Gaziosmanpaşa / İstanbul Tel: 0533 337 28 21 E-posta: info@nvarabuluculuk.com Web: www.nvarabuluculuk.com
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.